miércoles, 30 de agosto de 2006

xerais da lingua


descalzar:

v.t. Saca-lo calzado a [alguén]. ¡Non quererás que te descalce eu!
Tamén v.p. Doíanlle os pés e descalzouse.
ANT. calzar(se).
OBS. Ten dous participios: descalzado e descalzo.

busquei en todos os diccionarios. ningún amosa o verdadeiro significado

lunes, 28 de agosto de 2006

bebe


todo líquido lle produce satisfacción entre a posta e o orto.
ulilo, tocalo, velo. mesmo ouriñalo.
‘é coma un pequeno orgasmo’, afirma,
‘pequeno ao cabo do fin.

viernes, 18 de agosto de 2006

presbiciaterei que escavar uns sucos (en cantidade indeterminada).

non sei aínda se a alguén ou nalgures pero comezarei polos ollos. véxoo claro.

extraerei todo o humor vítreo e nos ocos que queden, plantar fabas.

se-me canso, se-me miras (bis: se-me miras), se-me. tes úteros na mirada. o importante é rexenerar.

jueves, 17 de agosto de 2006

porque así me sinto:

tal día coma hoxe, volvo