miércoles, 16 de mayo de 2007

cárceredame igual o silencio mentres saiba -e sei- que sigues morrendo de frío.
a pesar da primavera.